Księga Dobrych Praktyk

Dlaczego ta książka jest ważna?

Ogromny potencjał wzrostu niewymagający kosztownych inwestycji.

Nasze firmy mają gigantyczny potencjał wzrostu, który wcale nie wymaga kosztownych inwestycji. Co dokładniej mam na myśli? Odejście od paradygmatu myślenia kategorią kosztów i oszczędności na rzecz zysków. Zarządzanie systemowe. Lepszą rekrutację. Zmianę sposobu realizowania projektów, organizowania produkcji i wiele innych. Wreszcie odejście od zarządzania w sposób forsujący na rzecz angażowania pracowników.

Byłem w wielu firmach, które jeden z rozmówców określił jako przedsiębiorstwa z których dawno odeszli najlepsi ludzie i wiem jak wielki mamy potencjał gospodarczy względem tych najlepszych jakie opisuję w tej publikacji.

Sprawdzone praktyki i narzędzia

Wystarczy umiejętnie dopasować i wdrożyć opisywane rozwiązania.

Brak publikacji o naszym biznesie dla naszych przedsiębiorców i managerów..

Praktycznie wszystkie publikacje o zarządzaniu w ujęciu holistycznym dotykają wąskiej specjalizacji jak marketing, produkcja i inne lub są jedynie tłumaczeniami publikacji anglojęzycznych. Nie biorą pod uwagę naszej kultury i uwarunkowań. Daję Wam więc nasze sprawdzone Polskie praktyki, narzędzia i metody!

Nadchodzące widmo wielkiego kryzysu.

Trudno będzie nam przełamać nadchodzące widmo katastrofy gospodarczej wynikającej z kosztu obsługi zadłużenia państwa. Jest też jeszcze kwestia demografii, której już nie da się odwrócić i czeka nas prawdziwy exodus ludzi z rynku pracy.

Miłość do sąsiadów, kultury.

Kocham mój dom i kraj. Uważam, że jeszcze mamy szanse zaradzić temu co nam zagraża (klęska gospodarcza). Wymaga to jednak wielkiej pracy. Nie potrzebujemy do tego ogromnych nakładów finansowych tylko zmiany paradygmatów myślenia i zarządzania.

Walczmy o dobre życie dla nas i naszych dzieci!